top of page

Scholengemeenschap Jacobus Fruytier

Op het Jacobus Fruytier hadden ze in de zomer last van extreme hitte en warmteverlies in de winter.

Jacobus Fruytier is een brede scholengemeenschap op reformatorische grondslag met een regionale functie. Er gaan leerlingen naartoe van wie de ouders het belangrijk vinden dat zij volgens de leer van de bijbel opgevoed worden. De drie vestigingen in Apeldoorn, Uddel en Rijssen zijn in een periode van tien jaar na 1992 gebouwd. Hoewel de gebouwen goed worden onderhouden gebeurde dat niet op basis van een meerjarig onderhoudsplan. Dit is in 2014 opgesteld, waarbij tegelijk de vraag werd gesteld hoe dat vanuit de visie op duurzaam beheren, rentmeester zijn en energie besparen vorm kon worden gegeven. Een belangrijke randvoorwaarde om maatregelen te nemen is dat deze onderdeel worden van de reguliere onderhoudscyclus en de noodzakelijke renovaties.

Het pand van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn heeft een groot oppervlak, bestaande uit zwarte bitumen. In de winter is het warmteverlies er groot en in de zomer zorgt het dak voor een sterke opwarming van het gebouw. Vooral op de bovenverdieping zorgt dat voor extreme hitte. Om dit aan te pakken zijn delen van het dak voorzien van Roofclix.


Door de Roofclix is de temperatuur onder het dak aanzienlijk gedaald. De temperatuurdaling is zeer goed merkbaar direct onder het dak.


De Roofclix zorgen voor een besparing op elektriciteit, doordat er in mindere mate hoeft te worden gekoeld. Op een aantal plaatsen zijn Roofclix gecombineerd met zonnepanelen. De effectiviteit van deze gecombineerde bescherming tegen het instralende zonlicht is groter dan van alleen de warmte werende tegels.

Project Gallery

bottom of page